معرفی آزمایشگاه ژنتیک مرکز درمان ناباروری شیراز

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز با افتخار

 • اولین آزمایشگاه خصوصی ژنتیک و انجام دهنده ی PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی جنی) ،
 • انجام دهنده اولین HLA-PGD Matching در ایران،
 • انجام دهنده اولین PGD برای سه جهش ژنتیکی به صورت همزمان در یک زوج،
 • انجام دهنده PGD برای تمامی بیماری های تک ژنی، و همچنین
 • انجام دهنده PGD به منظور انتخاب جنسیت در جنوب کشور می باشد،

که از سال 1391 تا کنون تمامی خدمات انجام PGD و همچنین کلیه ی تست های ژنتیکی را به صورت کامال یکپارچه و مستقل به مراجعین خود ارائه نموده است. این آزمایشگاه، با فعالیت برترین متخصصان ژنتیک، همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ی بی نظیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و با تکیه بر دانش فنی روز، گامی بزرگ در ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین خود برداشته است.

از فعالیت های درخور توجه این مرکز میتوان به انجام بیش از 800 مورد pgd مولکولی، 500 مورد cgh array-pgd و انجام pgd به منظور انتخاب جنسیت برای بیش از 10 هزار زوج ، اشاره نمود.

در حال حاضر آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز تحت سرپرستی دکتر رضا پژومند، متخصص ژنتیک پژشکی اداره می شود.

 

افتخارات آزمایشگاه ژنتیک مرکز درمان ناباروری شیراز

 • درمان اولین کودک مبتال به تالاسمی ماژور با روش matching hla-pgd توسط برادر تازه متولد شده خود به روش PGD-IVF در ایران
 • انجام اولین pgd جهت سه ژن بیماری زا به صورت همزمان در ایران
 • انجام اولین pgd تاالسمی در جنوب کشور
 • انجام اولین cgh array-pgd جهت مشکالت ساختاری کروموزومی والدین در جنوب کشور
 • انجام اولین pgd به منظور انتخاب جنسیت در جنوب کشور
 • انجام بیش از 10 هزار مورد pgd به منظور انتخاب جنسیت جنین
 • انجام بیش از800 مورد pgd مولکولی به منظور پیشگیری از انتقال بیماری های ژنتیکی
 • انجام بیش از 500 مورد cgh array-pgd به منظور مشکالت ساختاری کروموزومی
 • انجام بیش از 200 مورد pgd به علت سقط مکرر
 • انجام بیش از 150 مورد pgd به علت شکست در ivf
 • انجام بیش از 150 مورد pgd به علت سن باالی مادر به منظور داشتن یک بارداری سالم و موفق.