۱۴۰۱-۰۲-۲۰

لقاح

لقاح (Fertilization) وضعیت مایع منی، قبل یا بعد از بازگیری تخمک، مجدد بررسی می شود. مایع منی پس از شستشو و آماده سازی، در محیط کشت حاوی آلبومین به مدت ۴۰-۳۰ دقیقه انكوبه می شود تا ظرفیت پذیری اسپرم ها […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۰

کشت جنین

کشت جنین (Embryo culture)  نیازهای فیزیولوژیک جنین در حال رشد، در شرایط کشت in-vitro متفاوت است. لذا ساختار محیط های کشت بر اساس مرحله تکاملی جنین، متغیر است. تخمک بالغ (MII) و زیگوت مرحله 2PN، میزان مصرف اکسیژن کمی نیاز […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۴

عوامل ایمونولوژیک در عدم لانه گزینی و سقط مکرر ناشناخته

عوامل ایمونولوژیک در عدم لانه گزینی و سقط مکرر ناشناخته سقط مکرر به حالتی اطلاق می گردد که سه بار و یا بیشتر سقط جنین قبل از هفته چهاردهم بارداری رخ دهد. علل آن نیز می تواند اختلالات کروموزومی والدین، […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۸

علل ناباروری در مردان

علت های ناباروری در مردان نتایج شرح حال بالینی، معاینات فیزیکی و تست های آزمایشگاهی به پزشک در طبقه بندی تشخیصی ناباروری مردان، کمک می کنند. برخی از علل ناباروری مردان مانند موارد انسداد مجرای وازدفران و هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیسم را […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۸

علل ناباروری در زنان

علت های ناباروری در زنان ناباروری در زنان می تواند به دلیل یک بیماری زمینه ای که به لوله های رحمی آسیب رسانده باشد، اختلال در تخمک گذاری، عدم تعادل هورمونی، بیماری های التهابی لگن، آندومتریوز، سندرم تخمدان پلی کیستیک […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۰

سندروم تخمدان پلی کیستیک و ART

سندرم تخمدان پلی کیستیک و ART  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOs) در باروری موفقیت آمیز اشکال ایجاد کرده به طوری که عدم تخمک گذاری در این زنان شایع است. اساس درمان این بیماری بر کنترل وزن، تغییر در سبک زندگی […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۰

رحم اجاره ای

رحم اجاره ای (Surrogacy) استفاده از رحم اجاره ای، فرصت دستیابی به فرزند را در زنان فاقد رحم عملکردی، فراهم می کند. تکنیک های انجام این کار با تکنیک های مورد استفاده در سایر دلایل ART تفاوتی ندارد، اما مسائل […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۴

بیوپسی بلاستومر

بیوپسی بلاستومر بیوپسی بلاستومر (که به عنوان بیوپسی جنین نیز شناخته می شود) تکنیکی است که با برداشتن یک یا دو سلول بلاستومری در مرحله ۶ تا ۸ سلولی (مرحله تسهیم) صورت می گیرد و هدف آن بررسی ژنتیک پیش […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۰

بازگیری تخمک

بازگیری تخمک (Oocyte Pick up) تا اوایل دهه 1980، بازگیری تخمک ها از تخمدان از طریق لاپاروسکوپی در سیکل های IVF انجام می شد که روشی پرهزینه و نیازمند بیهوشی عمومی بود. در حال حاضر روش استاندارد بازگیری تخمک، آسپیراسیون […]