تعیین جنسیت Sex Selection

دختر است یا پسر؟

یک سوال مهم و تکراری از پدر و مادرانی که در حال بچه دار شدن هستند. تعیین جنسیت جنین یکی از مسائلی است که شاید برای اکثر خانواده ها مهم باشد، انتخاب جنسیت جنین همواره با نوعی اما و اگر روبه‌رو بوده است.  اما امروزه با استفاده از دانش پزشکی، شما می‌توانید جنسیت فرزندتان را خودتان انتخاب کنید.
در حال حاضر تنها روش مطمئن و علمی تعیین جنسیت جنین در دنیا انتخاب جنسیت در جنین های 3 روزه است که با استفاده از تكنیكی  به نام تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی جنین در رحم انجام می شود.
در این روش تخمک های گرفته شده از زن به وسیله اسپرم های مرد بارور می شوند و در روز سوم پس از لقاح، زمانی که تخمک لقاح یافته به مرحله 10-6 سلولی می رسد، یک سلول از آن جدا شده و تحت آزمایشات ژنتیکی قرار می گیرد و بدین طریق می توان جنسیت دلخواه را از میان جنین ها انتخاب کرده و به رحم مادر انتقال داد.
ایران نیز همپای جوامع پیشرفته دنیا به این تكنیك دست یافته است. اولین نوزاد تعیین جنسیت شده با استفاده از این تکنیک در  ایران یك نوزاد پسر بود كه در سال 1385 با سلامت كامل به دنیا آمد.
از سال 1392 این تکنیک در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز به عنوان تنها مرکز جنوب کشور در حال انجام است و تا به امروز بیش از 150 مورد انتخاب جنسیت انجام شده است. البته قابل توجه است که تعیین جنسیت جنین در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز همراه با تعیین سلامت جنین برای 5 بیماری شایع کروموزومی انجام می گردد که اکثر این بیماری ها با بالا بودن سن مادر نیز ارتباط دارند.
روش انجام:
برای تعیین جنسیت به روش تشخیص ژنتیکی نیاز به انجام لقاح خارج رحمی (IVF) می باشد. به این صورت که پس از تحریک تخمدان های خانم با دارو، تخمک های ایجاد شده، گرفته شده و با اسپرم های مرد لقاح می یابد و پس از انجام لقاح و زمانی که تخمک لقاح یافته به 10-6 سلول می رسد، با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات، 1 سلول از مجموعه 10-6 سلولی گرفته شده و با تست های ژنتیکی، وجود کروموزوم های  X و Y  تعیین می گردد و سپس جنین های با جنسیت درخواست شده، پس از اینکه سلامت آن ها از لحاظ بیماری های زیر :
سندرم داون (مونگولیسم)
تریزومی 13 (سندرم پاتو)
تریزومی 18 (سندرم ادوارد)<
کلاین فلتر
ترنر (مونوزومی X)
تأیید شود، به رحم مادر انتقال داده می شود.


در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز، آزمایش تعیین جنسیت قابل انجام می باشد

به مشاوره نیاز دارید؟ با من صحبت کنید