آزمایش کاریوتایپ ( Karyotype ) چیست؟

صفاتی که ما از والدین خود به ارث می بریم از قبیل: قد، رنگ پوست، رنگ چشم، هوش، انواع بیماری ها، متابولیسم بدن و… از طریق ژن ها به ما منتقل می شوند. ژن ها درون ساختار ی به اسم کروموزوم مستقر هستند و مجموعه کروموزوم های هر فرد DNA فرد را تشکیل می دهد. . به عبارت دیگر ، مولکول DNA ما که شامل مجموعه ژن های ما نیز می شود درهسته ی سلولها قرار گرفته و به صورت ساختاری به هم پیچیده و کلاف مانند است ، که به آن کروموزوم میگویند . تعداد این کروموزوم ها در جانداران مختلف متفاوت است.

تعداد کروموزوم ها در انسان ها 23 جفت (در مجموع 46 عدد) است. که 23 عدد از آن ها از مادر و 23 عدد دیگر از پدر به فرد منتقل می شود.

دلیل بعضی از بیماریهای ژنتیکی و یا مشکلات در باروری اختلال در تعداد یا ساختار کروموزم ها است. به این دلیل بررسی وضعیت کروموزومهای یک فرد اهمیت دارد.وضعیت کروموزم های موجود در سلول های یک فرد (از نظر تعداد و ساختار) را می توان با انجام مراحل آزمایشگاهی یا همان آزمایش کاریوتیپ به تصویر کشید و تعداد و ساختار آنها را بررسی نمود.

Karyotype

 

انواع اختلالات کروموزومی :


اختلالات کروموزومی شامل اختلالات ساختاری و تعدادی است یعنی اختلال در ساختار کروموزوم ها و یا اختلال در تعداد کروموزومها وجود دارد.
* اختلالات ساختاری به دو حالت متوازن و غیر متوازن نیز تقسیم می شود. در حالت بالانس یا متوازن قسمت هایی از ژنوم جابجا شده است بنابراین ساختار کلی کروموزوم ها دچار تغییر شده ولی میزان ماده ژنتیکی نسبت به حالت نرمال زیاد یا کم نشده است. اما تغییرات ساختاری غیر بالانس یا نامتوازن کروموزوم ها، با زیاد یا کم شدن میزان ماده ژنتیکی در فرد نسبت به حالت نرمال همراه است.
معمولا در حالت بالانس فرد علامت مشخصی ندارد ولی درصد زیادی از تخمک یا اسپرم تولید شده در این افراد نامتوازن یا غیربالانس است. به هین دلیل ممکن است با مشکلاتی مانند نازایی یا سقط مکرر یا حتی فرزندی با اختلالات کروموزومی روبرو شوند. در حالت تغییرات ساختاری نامتوازن ،عوارض معمولا شدید است مثلا عقب ماندگی ذهنی و جسمی در فرد، و در صورتی که شدت عوارض خیلی زیاد باشد قبل از تولد از بین می رود .شدت عوارض بستگی به میزان ماده ژنتیکی کم یا اضافه شده دارد.

تشخیص ناهنجاری های کروموزومی از طریق انجام کاریوتیپ با کیفیت بالا ( high resolution ) و نیز از طریق انجام آزمایش array CGH روی نمونه خون و یا آمنیون در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز انجام می شود.